BÁT CHUỒN – TÁN CHUỒN

ĐƯỜNG KÍNH: 80 mm, 100 mmm
TRỌNG LƯỢNG: 300 – 560 gram
BỀ MẶT: Đen, xi mạ
CHẤT LIỆU: Gang, thép, gang pha thép
Danh mục: Từ khóa: