Bản mã

Thông số kỹ thuật

Vật liệu: Thép, inox

Bề mặt: inox, thép (thường, xi, mạ kẽm, nhúng nóng)

Dập lỗ: tròn, ovan (tùy theo yêu cầu)

Báo giá: 0981 057 531