Bulong Neo J

10,000

ĐƯỜNG KÍNH: M12 ~ M56
CHIỀU DÀI: 250 ~ 6000
BƯỚC REN: 1 ~ 5.0 mm
TIÊU CHUẨN: DIN 933
DIN 931
CẤP BỀN: 4.6 ~ 8.8
BỀ MẶT: Đen, Xi trắng xanh, Xi xám tro, Mạ kẽm nhúng nóng, Inox
GIỚI HẠN CHẢY: 340
GIỚI HẠN BỀN: 400

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ THẬT