Cáp giằng

10,000

Thông số dây cáp thép giằng 6×12 lõi đay mạ kẽm và bọc nhựa: được cấu tạo thành 6 sợi tao cáp, mỗi tao cáp được 12 sợi thép nhỏ xoắn lại tạo thành

Thông số dây cáp neo giằng mái 6×19 mạ kẽm

Thông số cáp thép neo giằng 6×37

LIÊN HỆ BÁO GIÁ THẬT